ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.142.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,805,860

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเกรดปรับแต่งถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 แยกออกเป็น 3 ระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 7 แยกออกเป็น 2 ระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านโปร่งสังข์ หมู๋ที่ 6 แยกออกเป็น 3 ระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซียม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสีริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 7 แยกออกเป็น 2 ระยะทาง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทบถนนคอนกรีตเดิม บ้านเซียม หมู่ที่ 2 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านกรุงสามัคคี หมู่ที่ 12 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธ๊การฌแพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านกุงกลาง หมู่ที่ 11 แยกออกเป็น 2 ระยะทาง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหม้อ หมู๋ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดขนดินพร้อมเกรดปรับแต่งคันดินเข้าสู๋พื้นที่การเกษตร บ้านโคกกุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับแต่งถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกกุง หมู๋ที่ 1 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงบูรพา หมู่ที่ 13 โดยวิธ๊การฌแพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านกรุงสามัคคี หมู๋ที่ 12 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศอง๕์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดขนดินยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุกเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกกุง หมู่ที่ 1 โดยวิธ๊การเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงบูรพา หมู่ที่ 11 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองม่วง หมู๋ที่ 5 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียม หมู่ที่ 2 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวทางแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.43-005 จากสามแยกบ้านโปร่งใส-แยกถนนทางหลวง 2353 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวทางแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีตเดิม จากถนนแอสฟัลติกเดิม ถึง ศาลปู่ตาหนองม่วง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.43-001 จากถนนคอนกรีตสระโคกไม้งาม-สามแยกดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเทคอนกรีตรอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.โคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ๒๓๕๓ หมู่ที่ ๙ บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านโปร่งสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุงกลาง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโปร่งค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำโคกไม้งาม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรุงสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
แบบวัด EIT

ใส่ Code ที่ต้องการ

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์